Uncategorized


현재 장마 시작된 지역 수변공원 캠핑족들 근황 ㄷㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

인터뷰를 계속하자 캠핑족들 반응 ㄷㄷㄷ

하지 말라고 써져있으면 좀

하지 말라고 ㄷㄷ 큰일나면 어쩌려고